Cửa đi nhôm kính

Bạn thích loại cửa đi nào?

Hãy chọn theo phong cách của bạn

Cửa đi mở quay 1 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn

Cửa đi mở quay 2 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn

Cửa đi WC mở quay 1 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn

Cửa đi mở trượt 2 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn

Cửa đi mở trượt 3 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn

Cửa đi mở trượt 4 cánh

Hệ thống giao thông của toà nhà luôn là điều tối quan trọng trong thiết kế không gian kiến trúc, nó phản ánh sự kết hợp hài hoà giữa ánh sáng, lưu thông không khí và các phần nội thất bên trong. Ở đó cửa đi đóng vai trò chính trong việc ngăn cách không gian, việc lựa chọn các kiểu cách cửa đi khác nhau cho các vị trí khác nhau sẽ làm tăng tính khả dụng và thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Thường dùng cho
 • Phòng hội trường
 • Phòng khách rộng
 • Cửa nhà kho
Xem chi tiết

Bạn không tìm thấy kích thước phù hợp?

Đừng lo, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu về cửa của bạn. Đơn giản, bạn chỉ cần điền thông tin về nhu cầu cửa vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ cho bạn biết ngay lập tức về chi phí tạm tính về bộ cửa của bạn. Rồi sau đó, Tuỳ Bạn!

Xin lưu ý rằng:
 • Cửa làm theo yêu cầu bao giờ cũng cao hơn so với cửa làm sẵn
 • Giá cả chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp với bạn khi tiếp nhận được đơn hàng để xác nhận mọi thông tin chi tiết.
 • Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên điều chỉnh cửa theo khích thước có sẵn để được hưởng nhiều hơn nhũng lợi ích do công nghệ đem lại.
Tính giá cửa nhà bạn
Bạn muốn biết chính xác giá cửa

Gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

Cảm nhận khách hàng

“ Sản phẩm chất lượng & Dịch vụ tuyệt vời!”

Siêu thị CSA chắc chắn sẽ giúp giấc mơ của bạn thành hiện thực! Không thể tìm thấy cửa ra vào và cửa sổ thích hợp cho ngôi nhà phố của chúng tôi, nhưng ở đây chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần và hơn thế nữa! Dịch vụ này thật tuyệt vời, cảm ơn bạn rất nhiều!

Chị Trang – Thái bình

Luôn luôn thiếu rất nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa, và cụ thể là các cửa sổ khá lớn trong nhà của chúng tôi … Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi đã tìm thấy bạn, chúng tôi luôn có thể dựa vào các dịch vụ cửa sổ tuyệt vời của bạn.

Chị Thảo – Hải phòng

Tôi ước tôi đã tìm hiểu về công ty tuyệt vời này sớm hơn! Dịch vụ này là quá thỏa đáng, và tôi không có từ nào để mô tả công việc mà các bạn đã làm cho nhà của tôi. Bây giờ chúng tôi cảm thấy an toàn tại ngôi nhà mới của chúng tôi với cửa ra vào và cửa sổ mới!

Anh Cảnh – tp Vinh, Nghệ An